Ontwikkel zelfliefde met dit leerprogramma

 

Naar een cultuur zonder toxische mensen

Leerprogramma zelfliefde ontwikkelen. Ik spreek mensen aan die op zoek zijn naar hun eigen waarheid én er ook naar willen leven. Professionals,  teams of  leidinggevenden die deze missie willen omarmen, kunnen hiermee begeleid worden. Alle beroepen in sociaal domein lenen zich hiervoor. Het kan zowel groepsgewijs als individueel. 

Geen prestatiedruk meer door zelfliefde te ontwikkelen

Door het aangaan van dit traject krijg je zeker inzicht in de tegenstelling schaduwwerk/zelfliefde. Indien je leert hoe je zelfliefde ontwikkelen kunt sturen  bij jezelf, ontwikkel je een eigen stijl van leidinggeven die  dienend is voor de organisatie.

Je ontwerpt eigen strategieën om veranderingen uit te zetten in de relatie tot  jezelf en anderen.

Leer dankzij ervaringsgerichte opdrachten en reflecties om jezelf te begrijpen in het verlangen naar zelfliefde binnen je vak. 

Een jaar lang zelfliefde ontwikkelen van binnenuit naar buiten

Breek met een cultuur waarin kenmerken van  gaslighting voorkomen. Stap binnen in een cultuur met mensen die ook voldoende zelfliefde ontwikkelen. 

Gaslighting wordt op de werkplek meestal gepleegd door diegenen  die in een  machtspositie zitten of door iemand die geliefd is. Daardoor zijn de slachtoffers minder geneigd zijn deze “giftige” personen aan te spreken.

En hoe langer het ongecontroleerd doorgaat, hoe groter de kans dat het hele team aan zichzelf begint te twijfelen over wat waar is of niet waar.

Mensen voelen dat onbewust feilloos aan en vertalen dit in ongezond gedrag – vanuit een tekort aan zelfliefde of machteloosheid.

Jaartraject

Mijn programma “zelfliefde ontwikkelen” bestaat uit een jaartraject met  leeractiviteiten.  Het kan ook worden geïntegreerd binnen een opleiding.

Het lesmateriaal begeleidt naar een dieper begrip van  innerlijke beweegredenen. Op existentieel én gemeenschappelijk niveau. Het bespreekbaar maken schept ruimte van binnenuit naar buiten voor verandering en innovatief denken.

Lesopbouw

Leeruitkomst:
Deelnemers ontwikkelen zelfkennis in het spanningsveld tussen schaduwwerk en zelfliefde. Ze ontwerpen samen strategieën  om een verschuiving te bewerkstelligen in hun relatie met zichzelf en de afdeling.

Leeractiviteiten module 1-2: zelfreflectie Leer hoe je leert om  de kracht van zelfliefde te herkennen in organisaties
Wat is de kracht van zelfreflectie, essentieel voor het cultiveren van zelfliefde. Identificeer destructieve denkpatronen, reflecteer en ontdek nieuwe innerlijke krachtbronnen.

Leeractiviteiten module  3-4: zelfhaat: Leer hoe je een schaduwkant van zelfliefde herkent in organisaties
Onderzoek theorie van zelfhaat, begrijp hoe trauma’s hieraan bijdragen en leer hoe je schaamte en schuld kunt integreren in je leerproces.

 

Leeractiviteiten module 5-6: zelfcompassie: Leren hoe concept van zelfliefde in elkaar steekt in de praktijk
Wat is zelfcompassie en leer hoe je  veranderingen te manifesteren door dit dagelijks toe te passen.

Leeractiviteiten module 7-8: zelfzorg: Hoe leer je zelfliefde te laten leiden tot groei in een organisatie
Hoe leidt zelfzorg tot groei en herstel. Ontwikkel praktische strategieën en hanteer grenzen.

Leeractiviteiten module 9-10: authenticiteit: Leren hoe je het belang van zelfliefde omzet in een blijvend herstelproces als leidinggevende          Wat is het belang van authenticiteit in je proces?  Identificeer jouw ware krachten op weg naar authenticiteit.

Leeractiviteiten module 11-12: Verandering in de praktijk. Zelfliefde in actie: Welke concrete veranderingen leiden tot zelfliefde in organisaties.  
Maak zelfliefde praktisch, ervaar  groei en maak een toolbox inclusief vervolgstappen voor je proces.

Elke leeractiviteit biedt een verdieping om je te begeleiden naar de leeruitkomst.

Locatie: Utrecht 

Kosten: 1450, 00 per persoon