Persoonlijk leiderschap ontwikkelen

Mentorschap gaslighting

 

Leer krankzinnig goed te reflecteren,

ethische overwegingen vlot te bespreken

en passende strategieën te ontwikkelen 

 

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen  binnen mentorschap betekent voor mij dat ik begeleidingstrajecten aanbied,  die gericht zijn op jouw voortdurende groei, zowel professioneel als persoonlijk. En daarbij is het stoppen van gaslighting mijn belangrijkste missie.

Als mentor, met meer ervaring op zak, begeleid ik jou, de mentee, die nog wat minder ervaring heeft. We werken samen in een hechte relatie, waarin ik mijn kennis, ervaring en inzichten over gaslighting met je deel.

Wat maakt een goed mentorschap?

Om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen houdt mijn mentorschap het volgende in:

  • Langdurige werkrelatie: we  gaat samen een tijdpad bewandelen, soms wel maanden of jaren. Een echte reisgenoot.
  • Ervaringskennis: ik deel als mentor de ups en downs uit eigen ervaring. Niet om te pochen, maar om jou te inspireren en verder te helpen.
  • Persoonlijke groei: samen werken we aan jouw zelfinzicht, zelfvertrouwen en professionele skills. Het gaat om helemaal jouw groei.

 

Leerprogramma Mentorschap Gaslighting

Persoonlijk Leiderschap ontwikkelen – bijeenkomsten

 • Analyseren van casussen: samen gaan we casussen uitpluizen waarin gaslighting een rol speelt.
 • Theoretische kaders: ik leg je relevante theorieën en modellen uit, zodat je gaslighting beter begrijpt.

Praktische vaardigheden

 • Herkenningstechnieken: leer de subtiele signalen van gaslighting te herkennen bij je cliënten.
 • Interventiestrategieën: ontwikkel effectieve interventies om cliënten te helpen die met gaslighting te maken hebben.

Reflectie en ontwikkeling

 • Zelfreflectie: ik moedig je aan tot zelfreflectie over je eigen ervaringen en reacties op gaslighting. Dit helpt je groeien, zowel persoonlijk als professioneel.
 • Feedback en evaluatie: je krijgt regelmatig feedback van mij over je voortgang en ontwikkeling.

Ondersteunende materialen

 • Leermateriaal: je krijgt toegang tot exclusieve artikelen, boeken en ander studiemateriaal over gaslighting en existentieel begeleidingskunde.
 • Tools: gebruik van specifieke tools en methodieken om gaslighting te identificeren en aan te pakken.

Professioneel netwerk

 • Netwerkmogelijkheden: toegang tot een netwerk van professionals en experts op het gebied van gaslighting en existentieel begeleidingskunde.
 • Intervisiegroepen: mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiegroepen waar je ervaringen en best practices kunt delen.

Programma-overzicht

Duur: 12 maanden

 • Maandelijkse mentor-sessies: 12 sessies van 1,5 uur 
 • Tussentijdse check-ins: korte check-ins via e-mail of telefoon om voortgang te bespreken 
 • Eindevaluatie: uitgebreide evaluatie aan het einde van het traject om de voortgang te bespreken en toekomstige stappen te plannen.  
 • Certificaat van deelname: na succesvolle afronding van het mentorschapstraject ontvangt de mentee een certificaat als erkenning van  inspanning en groei