Het doolhof is het goud naar het licht

Mijn visie en missie

Mijn visie is om bij te dragen aan een sociaal domein waarin zelfsturing en emancipatie van mensgerichte professionals  de norm is. Ik werk specifiek hiervoor met levensthema’s. 

Zij kunnen dankzij kennis hierover zichzelf én hun cliënten veel effectiever ondersteunen en onze leefwereld verbeteren.

Mijn missie is om deze professionals te begeleiden bij zichtbaar krijgen van het   verborgen potentieel dat levensthema’s genereren. Daar zullen zij veel diepere krachten ervaren om hun levensdoel vorm te geven. Deze kennis kunnen zij doorgeven aan hun cliënten. 

Mijn belangrijkste kernwaarden zijn het verschil kunnen maken, kunst en onafhankelijkheid. Ik ben onderzoekend van aard. 

Waarom?

Ik ben Margré, en mijn levensreis begon in 1967 als boerendochter in een kleine gemeenschap met weinig mogelijkheden en een religieuze achtergrond. Mijn zoektocht naar waarheden en diepere betekenis leidde me onbewust naar een reeks uitdagingen, waaronder een mentale 

aandoening en borstkanker. Deze ervaringen fungeerden als wegwijzers naar mijn levensdoel. Daarin ontdekte ik een vorm van krachtgericht werken.

Ik heb geleerd om mijn eigen mogelijkheden daardoor  als mens te vergroten en deze ervaringen te professionaliseren.  Vooral op het gebied van eigen  existentiële thema’s zoals angst, geestelijke vrijheid, eenzaamheid en machteloosheid ervoer ik sleutels tot herstel.  Mijn professionele achtergrond omvat stress-counseling en supervisie, maar ook ervaring binnen het onderwijs als docent en ontwikkelaar. 

Het Labyrint van Poitiers
Wellicht vraag je je af waarom ik heb gekozen voor het labyrint van Poitiers als mijn bedrijfslogo. Het antwoord op deze vraag ligt diep geworteld in mijn filosofie. Anders dan een doolhof hoef je je weg niet te zoeken. Je wordt geleid door het pad. Zo kun je dus niet verkeerd lopen.
Hoogstens ben je jezelf niet bewust dat je altijd goed loopt.  Maar hoe kom je daar achter? Ik help je een licht te schijnen op het goede, het ware en het schone met als doel om hier bewustzijn op te ontwikkelen.