Gaslighting stoppen

training voor leidinggevenden in zorg & onderwijs

 

 

“Deze gaslighting training opende de deur meer begrip voor de weerstand van mijn medewerkers. Na de training kreeg ik iedereen mee in mijn ideeen zonder achterdocht.”

 

Gaslighting cultuur stoppen

We leven in een gaslight cultuur waarin twijfel en misleiding steeds gewoner worden gevonden. Iedereen heeft er bewust of onbewust mee te maken.

Gaslighting stoppen is daardoor voor leidinggevenden van wezenlijk belang om gehoord te worden. Gaslighting is een groeiend probleem dat onszelf, onze relaties, teams en werkplekken ernstig kan schaden.

Veel professionals missen nog de kennis en vaardigheden om dit subtiele maar  destructieve gedrag effectief aan te pakken bij cliënten, collega’s of  medewerkers. Gaslighting tegengaan is een groot goed.

gaslighting stoppen

Gaslighting stoppen helpt leidinggeven om:

 • herkennen van destructief of toxisch gedrag
 • ombuigen van destructief of toxisch gedrag naar positiviteit
 • je leert om rust te creeren in je manier van leidinggeven
 • je leert hoe je de weerstand kunt doorbreken
 • je leert hoe iedereen uit de slachtoffer rol stapt en durft om kwetsbaar te zijn
 • je leert hoe je eerlijkheid en respect terugbrengt door zelf moedig te zijn.

Wat helpt is om het onderscheid te leren zien. Mijn trainingen voor professionals bieden inzichten en tools om gaslighting te stoppen.

 • Je leert signalen van “onechtheid” herkennen en ombuigen. Ik werk daarbij met het boek van Robin Stern – Gaslight Effect
 • Stapsgewijs ontdek je hoe jij kunt bijdragen aan het normaliseren en stabiliseren van werk- en leefomgevingen.
 • Je leert hoe communicatie technieken die confrontaties vermijden.
 • Je ontwikkelt vooral moed om respect en eerlijkheid weer centraal te stellen en jezelf hard te maken voor wat je belangrijk vindt.

Gaslighting stoppen in jouw organisatie

 • Meld je aan en stop gaslighting in jouw professionele omgeving!
 • Voor vragen of meer informatie, meld je aan voor een kennismakingsafspraak

Wat doen we in de training

Je leert het volgende om gaslighting te beëindigen.  

Binnen 3 maanden bied ik een training aan in vijf online bijeenkomsten en twee klassikale sessies. Elke module is ontworpen om je op een diepgaand niveau te laten groeien.

Deze combinatie van online en klassikaal leren biedt de perfecte balans tussen flexibiliteit en directe interactie, zodat je op jouw eigen tempo kunt groeien, terwijl je toch de ondersteuning en begeleiding krijgt die je nodig hebt om te slagen.

De vijf modules:

 • De psychologische motivatie en theorie achter gaslighting
 • De subtiele signalen van gaslighting herkennen
 • Je eigen ervaringen met gaslighting onderzoeken
 • Effectieve communicatietechnieken trainen om gaslighting om te buigen
 • Innovatieve strategieën ontwikkelen om een cultuur van transparantie en zelfliefde te bevorderen.

Naast de online sessies worden er ook twee klassikale bijeenkomsten georganiseerd. Deze klassikale sessies bieden een waardevolle gelegenheid voor interactie, discussie en praktische toepassing van de geleerde concepten. 

Het samenkomen in persoon versterkt het leerproces en biedt deelnemers de kans om directe feedback te ontvangen.

Door de combinatie van online en klassikale bijeenkomsten worden deelnemers voorzien van een existentiële leerervaring die hen in staat stelt om de complexiteit van gaslighting te begrijpen. Daarnaast ontwikkelen deelnemers praktische strategieën om het te stoppen.

Voordelen van de training Gaslighting stoppen

    • Verbeterde teamdynamiek en samenwerking.
    • Verhoogde werktevredenheid en inzet.
    • Verminderde conflicten en betere probleemoplossing.
    • Versterkte leiderschapsvaardigheden en professionele groei.

Wat is een gaslight cultuur?

Wat is een gaslight cultuur? Daar leven we midden in. Het is een omgeving waarin manipulatie en twijfel worden gezaaid, waardoor mensen zichzelf en anderen gaan wantrouwen en hun eigen realiteit in twijfel gaan trekken.

Verwarring en oppervlakkigheden  sluimeren onderhuids in onze cultuur. Aandacht is kort en vluchtig.  Mensen voelen zich angstiger dan ooit over wat echt is en wat niet.

Het nieuws dat we lezen is vaak onbetrouwbaar, en verhalen veranderen elke dag. Dit heeft minstens één effect: ons collectieve gedrag wordt steeds oppervlakkiger.

Sociale media voeden angst voor afwijzing en ongezonde harde vorm van  communicatie.

Wil jij dat als leidinggevende toelaten? Hoe belangrijk zijn jouw eigen normen en waarden hierin?

Kun je die op diverse manieren manifest maken?

Zeker.

Gaslighting stoppen in je organisatie doe je door patronen te herkennen.

 

Rol van tegenstrijdigheden en verwarring

Tegenstrijdigheden van buitenaf kunnen leiden tot instabiliteit en verwarring binnen een organisatie. Indien je gaslighting ontmaskert merk je dat de normen en waarden doordringen tot in  de haarvaten van onze leefwereld.

Past die onverschilligheid bij jou als leidinggevende?

Ben je het zat om te zien hoe gaslighting de moraal en jouw intentie tot goed leiderschap ondermijnt?

Je hebt een kritisch vermogen. Maar de strijd aangaan belemmert je. 

Wil je als leidinggevende leren hoe je dit schadelijke gedrag kunt stoppen door echt onderscheid te maken? En leiding te geven vanuit wie je bent?

Natuurlijk wil je dat!

Maar wel op jouw eigen constructieve manier.