Counselor training

Begeleidingstraject voor professionals

“Als psychosociaal werker krijg ik ook steeds

meer aanvragen die te maken hebben met diepergelegen kwesties.

Hoe dan? “

Counselor training

Welkom bij mijn counselor training. Hier counsel ik de counselor. Samen gaan wij op reizen naar  existentieel welzijn  van de cliënt en jouw persoonlijke groei. We duiken diep in levensthema’s.

Mijn visie? Een sociaal domein waar zelfsturing en emancipatie voorop staan voor mensgerichte professionals zoals jij.  Ik geloof dat als jij jouw verborgen potentieel ontdekt, je niet alleen jezelf, maar ook je cliënten veel beter kunt helpen hun leven krachtig vorm te geven.

Als counselor zet ik mijn creativiteit, kritisch denken en mijn  eeuwig onderzoekende geest in om professionals zoals jij te ondersteunen.

Nascholing voor counselors

Deze counselor training richt zich op het aanpakken van de diepere oorzaken van existentiële problematiek. Voor complexe situaties werk ik samen met andere professionals in co-therapie.

Samen werken we aan jouw welzijn én dat van je cliënten.

Existentieel welzijn:

een diepe duik in het menselijk bestaan

Existentiële vragen over het doel van het leven, zingeving, sterfelijkheid en vrijheid zijn onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan. Als professionals komen we deze diepgaande kwesties tegen, zowel in ons persoonlijke leven als in onze interacties met cliënten. 

Een counselor training biedt daarin met leiderschap. 

Existentieel welzijn gaat verder dan traditionele benaderingen. Het vraagt om een holistisch perspectief op welzijn. Ik focus op de volledige essentie van ons mens-zijn.

Een begeleidingstraject bestaat uit maximaal 10 gesprekken, afhankelijk van jouw behoeften. De centrale vraag:  Hoe pak ik als professional de oorzaken van deze situatie aan?

Hoe kan ik jou ondersteunen?

Bij existentiële vraagstukken graven we dieper in de kern van het menselijk lijden. Je leert hoe je de vragen kunt onderzoeken die jou en je cliënten blokkeren, zodat je beter voorbereid bent om met deze thema’s om te gaan.

Versterking van je vaardigheden

Leer nieuwe technieken en benaderingen om existentiële welzijnsprincipes in je trajecten toe te passen. Ontdek hoe je cliënten kunt helpen bij het vinden van zingeving en omgaan met zinloosheid of sterfelijkheid.

Een netwerk van ondersteuning

Hoe kan ik me aansluiten bij gelijkgestemde professionals die zich bezighouden met existentieel welzijn? Ik deel kennis, ervaringen en inspiratie om jouw impact te vergroten.

We duiken dieper dan de gebruikelijke gesprekken, en samen onderzoeken we de dieperliggende vragen die jou bezighouden.

Een begeleidingstraject omvat maximaal 5 gesprekken, afgestemd op jouw behoeften.

De kernvraag bij deze begeleiding luidt:  hoe pak ik als professional de oorzaken van deze situaties aan?

counseling en co-therapie voor professionals