Zelfliefde ontwikkelen & gaslighting stoppen

zelfliefdecoach

Ik ben Margré Knip.

Van dienstmeid tot Begeleidingskundige

Laatst zei iemand tegen me: “Voor jou is het makkelijk om je te ontwikkelen met je werk. Jij hebt geen kinderen, geen verplichtingen, geen hoge hypotheek. Een leuke man… verder niks.  Alles is voor jou eenvoudiger om je zaak op te zetten.”

Alsof het allemaal vanzelf gaat.

Niets is minder waar.

Ik kom uit een arm milieu zonder enig toekomstperspectief. Zelfliefde voelde als egoïsme en afvalligheid. Gaslighting was de norm. Mijn vooruitzicht? Werken als huishoudelijke hulp, zonder enige scholing of beroepsopleiding.

Zelfs nu nog kunnen ondermijnende gedachten de kop opsteken.

Als kind vroeg ik me bij alles af: waarom doe ik dit? Moet dit echt? Liever niet. Ik voelde geen sturing, alleen leegte. Voor mij hoefde het leven eigenlijk niet. Dat werd de voedingsbodem om zelf mijn weg te vinden.

Life events hielpen me daarbij. Op mijn dertigste liep ik keihard tegen de lamp…

Kortom: ik kreeg een leerschool waar ik nu trots op mag zijn.

Zelfliefde ontwikkelen en gaslighting stoppen

Voel je als professional in het sociale domein constante stress en druk? Zie je collega’s uitvallen door burn-outs, cynisme, verminderde prestaties? Merk je dat teamleden het vakgebied verlaten door demotivatie of sociale isolatie? Ontstaat er een kloof tussen het management en de werkvloer? Te veel zzp’ers die geen binding hebben met de organisatie?

Een gaslighting cultuur kan hieraan ten grondslag liggen.

Smeul je van verlangen om je integriteit en ethisch handelen te herstellen? Wil je cliënten beter beschermen? Verlang je naar positieve veranderingen binnen de organisatie, zoals verbeterde communicatie, meer respect en samenwerking?

Ik heb het voorrecht gehad om te leren hoe je problemen bij de wortel aanpakt. Het ontwikkelen van zelfliefde vanaf de bodem en het ontmaskeren van gaslighting zijn mijn expertise.

Jarenlang heb ik cliënten begeleid als stress-counselor. Gaslighting was daarbij een belangrijk thema. Nu bied ik permanente educatie en nascholing aan professionals die meer existentiële verdieping zoeken. Gaslighting stoppen is daarbij een speerpunt.

Gaslighting stoppen ervaringen

Jeroen – teamcoaching sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De bijeenkomsten  om gaslighting te stoppen waren een reis van ontdekken. De herkenning van mijn onderzoeksvraag bij de anderen bracht een gevoel van overtuigende ervaring. Dit bood de mogelijkheid om samen te zoeken naar oplossingen. De erkenning van kwetsbaarheden in elkaar leidde tot verbondenheid. Stapsgewijs durfden we te verkennen wat er echt in ons speelde.

Margré vervulde een essentiële rol in mijn leerproces. Ik had het gevoel dat ik nooit iets fout kon doen. Daardoor voelde ik mij vrij om te groeien. Het onderzoeken hoe ik zelfliefde kon ontwikkelen was erg verhelderend. Daarmee kon ik ruimte scheppen voor mijn cliënten hetzelfde te doen. 

Het bracht me tot de kern van mijn stress, geworteld in mijn vroege jeugd. Het werd mij duidelijk dat ik niet altijd de meest effectieve coping had aangeleerd. Ik kan nu de gevolgen hiervan aanpakken. Na deze sessies heb ik een duidelijk stappenplan om het anders aan te pakken.

Het effect op mijn persoonlijk leiderschap is indrukwekkend. Deze ontdekkingsreis heeft mij stabiel gemaakt. Ik voel me zeer gesterkt door deze ontdekkingsreis, zowel privé als werk gerelateerd. Het resulteert dat ik gevoelsmatig zekerder in mijn schoenen sta en dit ook uitdraag.

Bert – supervisie

regiebehandelaar

Als groep maken we ieder onze eigen ontwikkeling door en zijn we zeker op de goede weg. We gaan diep in op individueel gevoelige thema`s. De rol van onze supervisor is hierin bepalend. Ze dwingt mij in ieder geval om het uiterste uit mijzelf te halen in dit traject. Door haar strakke leiding en uitdagende methodes heb ik gedurende het traject inzicht gekregen in mijn gedrag. Dit heeft mij vooruit geholpen in het ontwikkelen van mijn identiteit – en helpt mijn cliënten daardoor hetzelfde te doen in geval van gaslighting stoppen. 

Monika – teamcoaching onderwijsprofessional

Margré daagt met haar werkwijze de deelnemers uit de diepgang op te zoeken wat gaslighting zegt over ons allemaal. Door net dat laagje op te zoeken wat aanvankelijk spannend lijkt om naartoe te gaan. Ze kan schakelen tussen de verschillende persoonlijkheden van de groep en weet de juiste manier van leren te vinden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf als persoon maar ook als professional meer kan putten uit levenswijsheden. Ik heb Margré als een onwijs fijne begeleidingskundige ervaren.

 

 Barbara – teamcoaching sociaal werk

De teamcoaching heeft mijn perspectief op mijn kernwaarden in krachtige punten veranderd. Mijn pijnpunten zijn helderder geworden en hebben mij geïnspireerd om op een nieuwe manier met gaslighting om te gaan. Zowel privé als op het werk. Mijn doel daarbij was om minder machteloosheid te ervaren. Dit had ook zijn effect op het team. We organiseren nu drie keer per jaar een teamdag.

De supervisor heeft een cruciale rol gespeeld in ons leerproces. Ze deelde haar kennis en ervaring, methodisch en kunstzinnig. We werkten met gevarieerde methodieken. Ze creëerde een veilige leeromgeving vol positivisme en openheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat het leerrendement in korte tijd erg hoog is geweest. Door de juiste vragen te stellen lukte het mij om bij de kern van mijn gevoelige aard te komen.

De impact op mijn persoonlijk leiderschap is groot. Dit proces voelt zowel kwetsbaar als dankbaar. Het heeft mij bewust gemaakt van mijn groeipotentieel.

Denise – individuele begeleiding speltherapeut

Door mijn hersenspinsels te delen met Margré kon zij met haar neutrale woorden een spiegel voor mij zijn. Ik ben me zo bewust geworden dat mijn kritische stem meestal overschreeuwend aanwezig is in mijn hoofd. Misschien gaslight ik mijzelf? Door deze bewustwording ontleen ik nu de betekenis aan het verhaal áchter deze stem. Ik kan luisteren naar wat hij me te zeggen heeft. De vormen van het associatief schrijven helpen me enorm daarbij.

Waarin Margré mij erg geïnspireerd heeft, is het delen van haar ervaringskennis. Doordat zij dit doet, voel ik ook de ruimte om mijn eigen ervaringskennis als kracht te gebruiken in mijn werk. De stem van “het klopt want ik ervaar het zo” schuift meer naar voren.

Welke stem ook een hernieuwde plek heeft gekregen, zijn mijn speelse gedachten. Het was een heel tof proces om deze stem onder de loep te nemen.

Meest recente blogs

Biografiek

Biografiek

Biografiek  Doodeng vond ik het.  Ik kon echter niet voorzien hoeveel rust het me bracht om ervaringskennis over mijn levensloop toe te kunnen passen.  Biografiek: recycle je levensloop Biografiek betekent...

Lees meer
Gaslighting herkennen op de werkvloer

Gaslighting herkennen op de werkvloer

Gaslighting herkennen op de werkvloer Hoe herken je gaslighting op je werk? Zoek je naar  leiderschap te midden van een gaslight cultuur?Een cultuur van gaslighting herkennen Gaslighting herkennen op de werkvloer is...

Lees meer

Gaslighting communicatie op het werk

Van achterdocht naar vertrouwen: Stop gaslighting communicatie    Dankzij de training 'Gaslighting Stoppen' heb ik geleerd om subtiele vormen van manipulatie te herkennen. Ik kan nu mijn team weer een veilige en...

Lees meer